جزئیات خبر

نشست صمیمی علی مطهری با شرکت بزرگ کولاک

نشست صمیمی علی مطهری با شرکت بزرگ کولاک
با حضور مدیرعامل و هیات مدیره شرکت
نشست صمیمی علی مطهری و مدیرعامل و هیات مدیره شرکت با شرکت بزرگ پخش مواد غذایی کولاک