جزئیات خبر

سخنرانی دکتر امین پور و حاج جواد کلاهدوزان بصورت متحد و واحد جهت حمایت از نفرات کاندیدای شورای شهر تهران

سخنرانی دکتر امین پور و حاج جواد کلاهدوزان بصورت متحد و واحد جهت حمایت از نفرات کاندیدای شورای شهر تهران
به همت پویش ملی فعالان اتحاد اقوام ایران اسلامی در روز انتخابات در محل استقرار این پویش با دعوت از اعضای فرهیخته و بزرگان بنام شهرستان شبستر (ارونق، انزاب و رودقات)
به همت پویش ملی فعالان اتحاد اقوام ایران اسلامی در روز انتخابات در محل استقرار این پویش با دعوت از اعضای فرهیخته و بزرگان بنام شهرستان شبستر (ارونق، انزاب و رودقات) با سخنرانی دکتر امین پور و حاج جواد کلاهدوزان بصورت متحد و واحد جهت حمایت از نفرات کاندیدای شورای شهر تهران با محوریت آقایان مجتبی قلانی و علی مطهری گرد هم آمدند و بعد از ایراد سخنران ها در ساعت 10:30 به سمت یکی از صندوق های آراء رای واقع در خیابان پاکنژاد ، مسجد پیامبر اعظم حرکت نمودند.
در این بین مهندس رستم پور رئیس انجمن اتحاد اقوام ایران اسلامی و هلدینگ تاو و سرکار خانم آقاپور نماینده ادوار مجلس نیز در هامش جلسه به همبستگی کامل این جمع در تمامی مناسبت ها و مراسمات تاکید کردند.